O nás

O násHISTÓRIA KLUBU
Náš lyžiarsky oddiel vznikol v roku 2006 spojením priateľov, ktorých zjednotila vášeň ich detí pre lyžovanie v jednom z vtedajších banskobystrických lyžiarskych klubov. Tento duch priateľstva a spoločná vášeň pre lyžovanie predstavujú cestu, ktorá pokračuje až do dnešných dní. Naším cieľom bolo poskytnúť našim deťom viac – otvoriť dvere lyžovaniu pre viac ľudí, pripojiť ďalšie deti a rozšíriť našu lyžiarsku rodinu.
Skutočnosť, že mnoho z týchto detí zažilo nezabudnuteľné spoločné chvíle a že niektorí z nich sa v priebehu rokov stali lyžiarskymi inštruktormi a trénermi klubu, svedčí o pevnosti našich vzťahov. Naše hodnoty rodiny a súdržnosti nás vždy odlišovali od ostatných a sú základom toho, čo robíme.
Od úplného začiatku sme si boli vedomí, že náš klub musí byť aktívny aj mimo lyžiarskej sezóny, pretože lyžovanie je šport, ktorý sa praktizuje len v krátkej časti roka. Aby sme podporili celoročný rozvoj našich detí, začali sme sa venovať aj letnej príprave, ako sú cyklistika, korčuľovanie, atletika, turistika a organizovanie ďalších aktivít pre deti aj rodičov – napríklad Cyklotúra okolo Poľany a Tatier, karneval na snehu či letné sústredenia.

CIELE KLUBU
Cieľom nášho klubu je vybudovať u detí lásku k lyžovaniu, k prírode a k športu, pričom dôraz kladieme nielen na športové úspechy, ale aj na podporu zdravého životného štýlu, sociálny a mentálny rozvoj. Deti sú pre nás nielen športovcami, ale aj mladými ľuďmi na ceste k dospelosti, a my ako klub sme tu, aby sme ich na tejto ceste podporili a sprevádzali.
Medzi vedúce hodnoty našej činnosti patrí nielen rešpekt, obetavosť a dobrá výchova, ale aj tímová práca a spolupráca, ktorá je nevyhnutná nielen na svahu, ale aj v každodennom živote. Podporujeme vytrvalosť a odolnosť, čo deti učí, ako čeliť výzvam a poučiť sa z neúspechov.
Považujeme za dôležité vytvárať inkluzívne prostredie, kde sa každý cíti vítaný a hodnotený rovnako, a kde je radosť a vášeň pre šport prameňom trvalého zanietenia a uspokojenie.NAŠA FILOZOFIA
Filozofia nášho športového klubu je odrazom túžby pomáhať pri vytváraní optimálnych podmienok pre osobnostný a športový rast našich detí. Nasledujú niektoré kľúčové prvky našej filozofie:
• Vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu: snažíme sa v deťoch prebudiť lásku k lyžovaniu a k pohybu a učíme ich hodnotám, ktoré tento šport prináša.
• Vyvážený prístup k výkonu: Zameriavame sa na zdravý rozvoj bez zbytočného výkonnostného preťažovania.
• Budovanie odvahy: Učíme deti nebáť sa výziev a s odvahou sa púšťať do nových dobrodružstiev a výziev.
• Dôraz na vytrvalosť a učenie sa: Zdôrazňujeme, že vytrvalosťou, prácou a neustálym vzdelávaním sa môže každý dosiahnuť svoje ciele, či už v športe alebo v osobnom živote.
• Práca a ciele: Vedieme deti k tomu, že cieľavedomá práca je kľúčom k dosiahnutiu vytúžených výsledkov.
• Psychická a fyzická vytrvalosť: Deti učíme fyzickej aj psychickej vytrvalosti, čo podporuje schopnosť čeliť výzvam aj v každodennom živote.
Náš lyžiarsky klub predstavuje bohatstvo dostupné všetkým, ktorí si cenia a zdieľajú naše hodnoty, dodržiavajú a plne zdieľajú našu filozofiu. Reprezentuje priestor, kde sa každý člen cíti byť cennou súčasťou väčšieho celku, neustále rozvíjajúceho sa v pozitívnom prostredí.


METODIKA
• Činnosti plánujeme takým spôsobom, aby si deti zlepšovali svoje motorické zručnosti, aby boli pri lyžovaní pripravení na rôzne situácie a získali si dôveru a nezávislosť potrebnú na to, aby sa mohli jedného dňa bez obáv pustiť na svahy aj bez rodičov.
• Naše deti sú rozdelené do skupín podľa ich postupného výkonnostného rozvoja, čo zaručuje, že každé dieťa dostáva pozornosť primeranú jeho individuálnym schopnostiam a potrebám.
• Presvedčenie, že tímový duch a spolupatričnosť môžu prekonať všetky výzvy, nás vedie k vytváraniu prostredia, kde panuje vzájomný rešpekt a spolupráca nie len medzi deťmi, ale aj medzi trénermi a rodičmi.
• Naše tréningové metódy sú zároveň zábavné, pretože vieme, že radosť a pozitívny prístup k športu sú základom dlhodobej lásky k lyžovaniu a sú kľúčom k prekonávaniu výziev spojených s tréningovým procesom.
• Vychádzame z koncepcií a metodík Talianskej lyžiarskej školy, ktoré sa osvedčili vo svete a ktoré rešpektuje a uplatňuje väčšina našich trénerov. Tieto metódy berú do úvahy nielen frekvenciu a intenzitu tréningov, ale aj vekové špecifiká športovcov, čím zabezpečujeme ich zdravý rozvoj a postup.
Naše deti delíme do 3 hlavných skupín, a to podľa toho, čo už vedia a ako sa na lyžiach cítia. Každá skupina je potom prispôsobená tak, aby zodpovedala ich konkrétnym schopnostiam a zručnostiam. Nezáleží nám na tom, koľko má ktoré dieťa rokov alebo ako dlho už stojí na lyžiach. Ide nám o to, aby sa každé z nich zdokonaľovalo vo svojom vlastnom tempe a v prostredí, kde sa môžu cítiť bezpečne.
ŠKOLA LYŽOVANIA
• 3-5 – začiatky zosúvania resp. „šmýkania sa“
• 6-8 – základy lyžovania
ŠPORTOVÉ DRUŽSTVO
• 9-11 – učíme sa trénovať
PRETEKOVÉ DRUŽSTVO
• 12-16 – učíme sa pretekať

OČAKÁVANIA OD RODIČOV A DETÍ
1) Pravidelná účasť na tréningoch – najmä lyžiarskych – Je veľmi dôležité tréningy nevynechávať. Keď dieťa nepríde, ostatní sú už o krok vpred a na dobiehanie strateného času nie je veľa priestoru. Tréneri robia, čo môžu, ale potrebujú, aby to všetci brali spolu vážne – v prospech celej skupiny.
2) Rešpektovanie rozhodnutí klubu – Keď už ste súčasťou našej lyžiarskej rodiny, dôverujte, že rozhodnutia od vedenia a skúsených trénerov idú ruka v ruke s úsilím udržať náklady na tento šport čo najnižšie. Vedzte ale, že prioritou našich rozhodnutí je vždy prospech detí, nie rodičov.
3) Nevstupujte do tréningov – Naši tréneri dávajú do svojej práce všetko a ak by náhodou bolo niečo nejasné, kľudne sa obráťte priamo na hlavného trénera alebo na vedenie klubu.
4) Pomoc trénerom, keď o to požiadaajú – Náš klub nie je veľká profesionálna organizácia a aj preto sa je školné nízke. Vždy oceníme, keď rodičia priložia ruku k dielu, či už na tréningoch alebo pri akciách pre deti. Ale vždy podľa toho, ako to tréneri potrebujú.
5) Účasť na pretekoch, podľa dohody – Náš klub je športový klub a vedieme deti k športovaniu, nie k rekreačnému lyžovaniu – nie sme škola kde naučíme dieťa lyžovať za účelom dovolenky. Proces vzdelávania, športovania a súťaženie tvoria spoločnú cestu, po ktorej chceme naše deti viesť – smerom k neustálemu zlepšovaniu a rastu.
6) Zapamätajte si, školné nie je oprávnením na súkromné lekcie. Ak dieťa zmešká pár tréningov, nemôžeme očakávať, že dostane osobitnú pozornosť, ktorá by spomalila zvyšok skupiny. Snažme sa všetci, aby naše deti nezostávali pozadu, lebo len pravidelnosť v tréningu vedie k výsledkom a tie sa nedajú kúpiť.
7) Vaša podpora je kľúčová. Každý sponzorský príspevok či akákoľvek iná pomoc rodičov sa vráti späť k deťom, aby sme im mohli poskytnúť ešte lepšie podmienky. A verte, že vždy oceníme, keď niekto priloží ruku k dielu. Dobrovoľníkov je málo a my tu nebudeme večne. Robíte to pre Vaše deti.
8) Chceme z vašich detí vychovať športovcov, a to nie iba preto, že hľadáme ďalšiu Vlhovú alebo Hirschera, ale pretože je úžasné vidieť ich rast a pokrok – to nás všetkých nabíja energiou.
9) Nesnažíme sa o drilovanie detí v skorom veku, ani nehľadáme rýchle výsledky. Ideme za dlhodobým cieľom, nehľadáme cestu stereotypu a jednostranný tréning, ktorý by postavil dieťa na stupienok víťazov ihneď. Chceme vidieť dlhodobý udržateľný rast, ktorý sa prejaví v správnom veku (t.j. 14/16 rokov), kedy sa rozhoduje, či je dieťa dosť talentované a či má silnú vôľu pokračovať v juniorskej kategórii, a tiež či majú rodičia finančné prostriedky na jeho podporu.


PÁR SLOV NA ZÁVER
Existuje dôvod, prečo deti začínajú chodiť do školy až keď majú šesť rokov. Nedá sa čakať, že trojročné sa bude učiť rovnako ako šesťročné. Nie každý je rodený matematik alebo športový talent, a to je úplne v poriadku. To ale neznamená, že nemajú mať šancu naučiť sa lyžovať. Najdôležitejšie je, že nesmieme na naše deti prenášať naše vlastné nesplnené sny a tlačiť ich do niečoho, čo ich nebaví. Namiesto toho by sme mali podporovať to, aby sa našli v tom, čo ich naozaj baví a napĺňa.
Ako bolo spomenuté, nie sme profesionáli, ktorí vo svojom hlavnom pracovnom čase riešia klubové činnosti, skôr naopak, sme ľudia, ktorí sa tomuto rozhodli dobrovoľne venovať svoj voľný čas a preto nie sme neomylní. To prosím akceptujte, rešpektujte, majte to stále na pamäti a pomáhajte nám minimálne v tých úkonoch, ktoré sú samozrejmosťou.
A nezabudnite, že vaša najväčšia odmena budú nezabudnuteľné spomienky, ktoré si so svojimi deťmi vytvoríte. Jedného dňa sa vaše deti stanú vašimi rovnocennými partnermi na zjazdovkách. Budú to chvíle plné radosti a hrdosti, ktoré si zaslúži každý rodič. To sú tie momenty, ktoré si treba vážiť, a prečo to všetko robíme – aby sme mali s našimi deťmi spoločné dobrodružstvá, ktoré sa stanú cennými spomienkami.

Email: info@skkartik.sk

Web: www.skkartik.sk

Laura Štorcelová Mersich – 0905 870 323
Marino Mersich – 0905 800 641