Cenník

rok 2018/2019

2 deti v dvoch družstvách spolu 420 €
3. dieťa gratis
zápisné každé nové dieťa 20 €