Cenník

rok 2021/2022

2 deti v dvoch družstvách spolu 550 €
3. dieťa gratis
zápisné každé nové dieťa 20 €