Cenník

rok 2020/2021

2 deti v dvoch družstvách spolu 420 €
3. dieťa gratis
zápisné každé nové dieťa 20 €