Nový členovia.

Info o prijímaní nových detí budeme aktualizovať začiatkom septembra 2024