2 %

Postup ako zaslať 2% pre naše občianske združenie.

 

Zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby /tlačivo na konci článku/

3. Do 30.04.2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Povinnou prílohou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane je:  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi vydá zamestnávateľ

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti ak poukazujete podiel vo výške 3% zo zaplatenej dane

 

Fyzická osoba:

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať do 31.03.2022 / v prípade predlženia lehoty na podanie daňového priznania do 30.06.2022/

 

Právnická osoba

Ak ste právnická  osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať do 31.03.2022 / v prípade predlženia lehoty na podanie daňového priznania do 30.06.2022/

 

Zároveň Vás žiadam o vyplnenie formulára , podľa ktorého budeme párovať platby pre zľavy do novej sezóny

https://forms.gle/sjtPzRyYGLENsTf77

 

Tlačivo

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO – TM

 

ĎAKUJEME